GODZINY OTWARCIA:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 9.00 - 18.00
SOBOTA: 10.00 - 15.00
ZAKRES CZYNNOŚCI NOTARIALNEJ

Zakres czynności notarialnych określa ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Zgodnie z brzmieniem cytowanego aktu prawnego Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, zaś w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego i korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Dokonane przez notariusza czynności notarialne mają charakter dokumentu urzędowego. Co do zasady czynności te przeprowadza się w języku polskim, przy czym Notariusz może dokonać dodatkowo czynności notarialnych w języku obcym, wykorzystując własną znajomość tego języka – wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych – lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.Na podstawie art. 79 ustawy Prawo o notariacie, Notariusz dokonuje następujących czynności:

Copyright © Kancelaria Notarialna Aleksandra Reinhardt, Anna Turzyńska – Karakiewicz Notariusze Spółka Cywilna 2014