GODZINY OTWARCIA:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 9.00 - 17.00
SOBOTA: PO UZGODNIENIU
O KANCELARII

Kancelaria notarialna prowadzona jest w formie spółki przez dwóch Notariuszy. Notariusze w zakresie dokonywanych czynności działają jako osoby zaufania publicznego, zapewniając stronom bezpieczeństwo obrotu, stosując przepisy prawa i przestrzegając zasad etyki zawodowej. Zadaniem Rejenta jest czuwanie nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne i udzielanie stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności.

OBWIESZCZENIE

W odpowiedzi na art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA REINHARDT, ANNA TURZYŃSKA - KARAKIEWICZ NOTARIUSZE S.C. obwieszcza, iż wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo pod tym adresem.

Copyright © Kancelaria Notarialna Aleksandra Reinhardt, Anna Turzyńska – Karakiewicz Notariusze Spółka Cywilna 2014